Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

האם הבעלים של חשבון קו האינטרנט אחראי לכל חיוב הנעשה ע"י הגולש מאותו קו אינטרנט? זו הסוגייה שנדונה בפס"ד: Federal trade commission v. verity international, ltd., et al.

וריאטי אינטרנשיונל בע"מ הינה חברה המחייבת לקוחות עבור צפייה בחומר בעל אופי פורנוגראפי ברשת האינטרנט. במקרה שלפנינו, הנתבעת הציעה למשתמשים המבקרים באתר מסוים גישה לאתר, תמורת מחיר מוסכם. המשתמש הביע את הסכמתו על ידי הקשה על כפתור "אני מסכים" הנמצא באתר. כתוצאה מלחיצה על כפתור זה, הורדה למחשב המשתמש תוכנה, אשר ניתקה את המשתמש מרשת האינטרנט וחיברה אותו מחדש, אך הפעם תוך חיוג למספר בינלאומי המוקצה לחברת וראיטי באמצעות חברות שותפות. לאחר שהמשתמש צפה בתוכן הפורנוגראפי, השתמשה החברה במערכת איתור מספרי טלפון אוטומאטית לשם איתור הלקוח, וחייבה אותו דרך חשבון הטלפון על שיחה למדגסקר, לפי תעריף של 3.99 $ לדקה.

וריאטי התקשרה לצורך ביצוע הגבייה עם חברת ATNT (חברת טלפוניה) וכמו כן עם חברת אינטגרטאל בע"מ (Integretel)  אשר חייבה את הלקוחות רק בעבור שיחות שנעשו לאתרים בעלי תוכן פורנוגראפי. בכל חשבון שנשלח, הופיע ההסבר לחיוב – כ"שיחות שנעשו למדגסקר עבור גישה לאתר אינטרנט". למרות שהחברה הקצתה מספר חינם לבירורים ותלונות, הוא לא היה מאויש כראוי על מנת לטפל בכמות התלונות הגדולה.

בין התאריכים 18-22 לספטמבר 2000, הגיעו ל – federal trade commission  (להלן: FTC) מאות תלונות בנוגע לחברת וריאטי. לקוחות רבים טענו כי הם אינם אחראים לשיחות שבוצעו ובגינן חויבו על ידי הנתבעת.

הנתבעים טענו כי כל אחת מהשיחות אכן נעשתה מהקו שחויב, אך בית המשפט פסק כי לפניו ראיות מספקות כי לפחות בחלק מהשיחות הנידונות לא ניתן אישור מבעל המנוי שחויב, אלא על ידי צד שלישי.

הועדה למסחר (FTC) הגישה את התביעה במטרה למנוע מהנתבעים להמשיך בשיטות החיוב שלהם, וכן להקפיא את כל הנכסים שהועברו להם עד כה. הועדה טענה כי החיוב שנעשה כלפי המנויים הציג בצורה שקרית ובאמצעות הונאה אחריות של המנויים לצריכה של חומר בעל אופי פורנוגראפי, בעוד שזאת נעשתה על ידי צד שלישי, מה שמהווה הפרה של סעיף 5(a)  של חוק הFTC (חוק המאפשר לוועדה למנוע מתאגידים גדולים שימוש לא הוגן בשיטות מכירה וחיוב של לקוחות). בנוסף, טוענת התובעת, כי הצגת החיוב בתור שיחות למדגסקר גם היא הפרה של אותו סעיף.

בית המשפט פסק:

הנתבעת חייבה את המנויים בעבור השימוש באתרים בעלי תוכן פורנוגראפי גם כאשר בעלי הקו לא אישרו לבצע את השיחה. יתרה מכך, המנויים אינם מחויבים, על פי חוזה או בכל אופן אחר לשיחות שבוצעו, כיוון שהצד שביצע את השיחות לא היה בעל סמכות לאשר זאת.

גם דוקטרינת התעריף הכולל – לפיה המנוי אחראי לכל שיחה היוצאת מהקו שלו, אינה עומדת כאן. זאת משום שדוקטרינה זו תקפה רק כאשר מדובר בשירותי טלפוניה בסיסיים, ולא בתוכן מהסוג שנדון בתביעה.

בית המשפט פסק כי ישנה סבירות גבוהה כי הועדה תצליח בהוכחת הטענה כי החברה עברה על חוק הFTC לפי סעיף 5(a) של החוק, וזאת משום שנהגו בדרך חיוב לא הוגנת, אשר אין למנויים אפשרות הגיונית וסבירה להימנע ממנה.

הטענה כי הייתה למנויים האפשרות לחסום את הקווים שלהם בפני שיחות בינלאומיות ושיחות בתעריף גבוה במיוחד ("שיחות למספר עם קידומת 900") גם היא נדחתה, וזאת משום דעתו של בית המשפט שדרישה כזאת הינה אינה הגיונית כלפי המנויים, במיוחד כאשר ישנה אפשרות אחרת, וכן בשל הראיות שהנתבעים חייבו גם מנויים שחסמו את הטלפון שלהם בפני שיחות כאלה.

בית המשפט פסק כי ישנה סבירות גבוהה כי התובעת תצליח לבסס תביעה אישית כלפי הנתבעים, וזאת לאור מעורבותם האישית בפעולות לעיל.

כתוצאה מכך, העניק בית המשפט לתובעת צו מניעה, במסגרתו הנתבעת לא תחייב יותר לקוחות בעבור שיחות כאלה, אלא אם:

1. תקבל מהמנוי אישור חוזי על הסכמתו לחיוב כזה, או

2. שבחיוב יצוין באופן מפורש כי אין חובה על המנוי לשלם אלא אם מדובר בשימוש אישי שנעשה על ידו בצריכת החומר הפורנוגראפי.

בית המשפט הוציא צו נוסף, להקפאת כל הנכסים שנגבו על ידי הנתבעת.

אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית.

באם נקלעתם או נפגעתם מפגיעה ברשת האינטרנט, צרו קשר וקבלו ייעוץ מעו"ד המתמחה בתחום דיני האינטרנט.

טלפון 03-5323650 office@ophirlaw.com.

ליצירת קשר לחץ כאן