Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023
עו"ד גיא אופיר - ווטסאפ

דרישה מווטסאפ: הסירו את החסימה מיידית

עורכי הדין גיא אופיר ורועי בן דוד הגישו תביעה בשם איילה בן גביר, אשתו של חבר הכנסת איתמר בן גביר, בעקבות חסימת חשבון הווטסאפ שלה. בכתב התביעה שצוטט ב"כלכליסט" נכתב בין היתר: "תביעה זו הינה תולדה של כוחניות בלתי מתקבלת על הדעת של הנתבעות, אשר הפכו שזורות באופן מוחלט בחיי הציבור, עת החליטו מבלי כל התראה מוקדמת לחסום את חשבון הווטסאפ של התובעת, אשר מהווה עבורה אמצעי תקשורת עיקרי ואף יחידי. כל זאת, בשל סלידת הנתבעות מדעותיה הפוליטיות של בעלה של התובעת".

עורך דין גיא אופיר

עורך דין גיא אופיר

עדכונים אחרונים מהתקשורת