Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

וייז (WAZE) ממש לא רוצים שנדע איזה מידע הם אוספים על כל אחד ואחת מאיתנו. ביקשתי לעיין במידע שהם מחזיקים עליי והם אפשרו לי לעיין בעשרות אלפי לוגים ע"ג מחשב, אך סירבו לתת את המידע שלי על גבי קובץ מחשב.

אתמול נערך דיון בבהמ"ש במסגרת תביעה בה אני מבקש לחייב את וייז למסור לי את המידע בקובץ מחשב.

בתום הדיון בהמ"ש "הציע" לוייז למסור לי המידע בקובץ מחשב. הם ביקשו שהות להתייעץ. אני מצרף את הפרוטוקול של הדיון (8 עמודים). מציע לכולם לטרוח ולקרוא, כי זה מטריד מאוד מדוע וייז כל כך נלחמים שלא לגלות איזה מידע הם אוספים לנו מהמכשיר הנייד.

לעיון בפרוטוקול הדיון: guyophirVSwaze