Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023
Tinder Swindler - N12

גיא אופיר ל- N12: "נוכל הטינדר מקבל רוח גבית מהפרקליטות אשר מעכבת את הקובלנה של משפחת לבייב נגדו"

עו"ד גיא אופיר, המייצג את משפחת לבייב בקובלנה פלילית נגד "נוכל הטינדר" שמעון חיות (ששינה את שמו לסיימון לבייב), התראיין עבור התקשורת על ההתערבות של פרקליטות המדינה בתיק, זאת לאחר שבמשך שנים לא עשתה דבר, למרות שהיה ידוע על מעשיו של חיות והוגשו נגדו תלונות בעבר. 

בתגובה לאישום של משפחת לבייב נגד נוכל הטינדר, הפרקליטות הודיעה לבית המשפט, זמן קצר לפני הדיון בקובלנה הפלילית, כי האישום המדובר נמצא תחת חקירה פלילית, ולכן היא מבקשת לעכב את ההליך עד להשלמת החקירה מצדם.

עו"ד גיא אופיר, שמייצג את משפחת לבייב, אמר ל-N12: "צר לומר שהנוכל אשר נמנע שנית מלהתייצב ומושך זמן מקבל רוח גבית מהפרקליטות, אשר גם מבקשת לעכב את התיק הואיל והם מתכוונים להגיש גם כתב אישום".

גיא אופיר בראיון לתקשורת לפני הדיון

ההודעה של פרקליטות המדינה

עורך דין גיא אופיר

עורך דין גיא אופיר

עדכונים אחרונים מהתקשורת