Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023
עו"ד גיא אופיר - גל"צ

גיא אופיר בגל"צ: "אנחנו המדינה היחידה שאפשר ליצור בה קשר עם פייסבוק"

עו"ד גיא אופיר התראיין אצל אביב לביא ולינוי בר גפן בתוכנית "יהיה בסדר" בגל"צ בנושא הטיפול של פייסבוק בחשבונות שנחסמים או נסגרים: "לתפיסת העולם של פייסבוק, המשתמשים הם לא הלקוחות. זה כמו שתשאל פרה בבית מטבחיים למה אין שירות לקוחות. היא לא הלקוח, היא המוצר. אז גם אנחנו המשתמשים, אנחנו המוצר".

"פייסבוק לא באמת סופרת אותנו. לתפיסתה אין לנו שום זכויות, אנחנו צריכים להגיד תודה שאנחנו משתמשים בשירותים שלה. למרות שאנחנו נותנים לה תמורה מלאה. את המידע שלנו, את החיים שלנו ואת כל הדברים האלו. אנחנו, העם היושב בציון, הוא העם היחידי בעולם, שיש לו כתובת מייל ליצירת כתבי טענות וליצירת קשר לפייסבוק. למי שיש פגיעה משמעותית אני ממליץ לו להשתמש בשירותים של עורך דין. עשינו את זה הרבה פעמים".

עורך דין גיא אופיר

עורך דין גיא אופיר

עדכונים אחרונים מהתקשורת