Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

כידוע, לא פעם אנשים בארץ ובחו"ל מוצאים לדאבונם הרב פרסומים ותוכן באינטרנט הפוגע בפרטיותם, מהווה הטרדה מינית, לשון הרע, פגיעה בזכויות יוצרים, ועוד. בין אם מדובר בפרסום במלל או בסרטונים, המדובר בבעיה לא נעימה.

דרך המלך הינה כמובן, לפנות לאתר המפרסם, לדרוש הסרה ו/או פיצוי עבור הפרסום הפוגעני. אלא, שלא פעם, לא ניתן לאתר את בעליו של האתר ו/או המפרסם. ואף, ישנם מקרים שיש קושי להביא להפסקת הפרסום, כאשר הוא מופיע באתרים מפוקפקים, אשר פועלים במזיד כדי למנוע גילוים ואיתורם.

במקרים שכאלו, רבים המקרים בהם הנפגע פונה אל גוגל, ודורש ממנה להסיר מתוצאות החיפוש את הפרסומים הפוגעניים. הנחת העבודה הינה, שאם לא יופיעו בתוצאות החיפוש בגוגל, לא יחשף אליהם הציבור. למשל, אם בהקשת השם פלוני אלמוני בגוגל, בתוצאות החיפוש מופיע אתר מפוקפק ובו סרטון אינטימי, שצולם בסתר, בו מופיע פלוני אלמוני, סביר שאם גוגל יסירו התוצאה מרשימת תוצאות החיפוש הציבור לא יחשף אליה. שהרי ספק אם מאן דהוא גולש אל האתר ישירות, שלא באמצעות גוגל.

למעשה, רוב האתרים המכילים פרסומים פוגעניים אודות אנשים, תוך ציון שמם, מושכים תנועת גולשים אליהם, מגוגל, עבור חיפוש שמו של האדם המופיע בסרטון/פרסום או משוייך אליו. כך, הסרה מגוגל משולה להגליית הפרסום למדבר צחיח ולא מיושב.

אלא שגוגל, בהתקבל פניות שכאלו מסרבת לביצוע הסרה, אפילו אם אין ספק שהפרסום הינו פלילי ופוגעני. טענת עורכי הדין של גוגל הינה כי מנוע החיפוש רק משקף את האינטרנט וגוגל אינה מצנזרת או שולטת באינטרנט. בישראל, גוגל נוטה להפנות כ"מוצאת שלל רב" לפס"ד בורוקרטוב, שם התקבלה עמדתה זו (הטיעון מצד התובע בפס"ד בורקרטוב היה חסר בלשון המעטה, ואנו איננו סבורים שיש לקבע פס"ד זה כמנחה).

משרדנו מייצג במספר תיקים שכאלו נגד גוגל, כאשר לא פעם הסיר תוכן פוגעני הן מתוצאות החיפוש והן ממנגנון ההשלמה האוטומטי של גוגל.

בצרפת ניתן החודש (נובמבר 2013) פס"ד בו בית המשפט הורה לגוגל להסיר קישורים מתוצאות החיפוש שלה, בהם ניתן לצפות בסרטון אורגיה של מנהל תחרות פורמולה 1.

לא הייתה מחלוקת כי הסרטון הינו לשון הרע, ופרסומו ע"י האתרים המפוקפקים בניגוד לדין. אלא, שגוגל טענה בדווקנות ובעיקשות, שאין לדרוש ממנה להסיר מתוצאות החיפוש, שהרי אם כך תיהפך למעין צנזור של האינטרנט. כל שכן, כאשר הצו המתבקש מחייב אותה להפעיל מנגנונים אוטומטיים לסינון התוכן, מנגנונים מחשוביים שכאלה טענה גוגל, עלולים לצנזר בשגגה גם תוכן ראוי וחוקי.

יש להעיר, כי בנושא זכויות יוצרים, חוקק בארה"ב תיקון מיוחד לחוק, שמחייב את גוגל להסיר תוצאות חיפוש של אתרים פיראטיים, לאחר קבלת דרישה מבעל הזכויות. מכאן, שבארה"ב יש חובה על גוגל לצנזר אתרים פיראטיים, אך אין חובה שכזאת כאשר מדובר באתרים המפרסמים תוכן פוגעני ומבזה.

קיימת מחלוקת בין בתי המשפט בישראל ובמדינות אחרות בנושא חיוב גוגל בהסרת תוצאות חיפוש פוגעניות, אלא שנראה על-פניו כי אם בעבר מגמת בתי המשפט הייתה שלא לחייב את גוגל בביצוע הסרה – מטעמי חופש ביטוי, בחלוף השנים מתחילה להתהפך מגמה זו, וצצות יותר ויותר פסיקות בהן בתי המשפט בוחרים בהגנה על זכויות הנפגעים מן הפרסום על פני חופש הביטוי, וחופש הפרסום של גוגל. 

אין האמור מהווה ייעוץ משפטי.