בקשה לרישום חברה בע"מ, הינה טופס 1 על -פי התקנות, ובמסגרתו יש למלא את הפרטים הראשוניים הנדרשים לצורך רישום חברה.

על טופס זה יש להוסיף את הטפסים הנוספים הדרושים לצורך רישום חברה בע"מ.

בטרם מילוי הטופס מומלץ לבדוק שאין חברה רשומה בשם דומה, אתר שמאפשר בדיקה שכזאת, הינו אתר מאגר החברות.

חברה בערבון מוגבל הינה למעשה אישיות משפטית מלאכותית, תאגיד על-פי חוק, אשר יש בסמכותו לתבוע ולהיתבע, ובהתאם לבצע התקשרויות משפטיות, להעסיק עובדים, להתקשר בחוזים, לשלם מס בשונה מבעליו וכדומה.

להסבר מקיף על רישום חברה בע"מ.

להורדת בקשה לרישום חברה (טופס 1).