Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023
עו"ד גיא אופיר - ynet

בן זיני נעדר מבת המצווה – ויפצה נערה בכ-23 אלף ש"ח

ב-ynet פורסם כי כוכב הרשת, בן זיני, יפצה נערה בת 15 בסך של 22,540 ש"ח. הסיבה: זיני לא הגיע לפני כשלוש שנים לבת המצווה של הנערה, למרות שסוכם כי יופיע בה, זאת עקב השתתפותו בגמר התוכנית "האח הגדול", שנערך באותו יום של האירוע.

שופט בית משפט השלום בראשון לציון, מוטי פירר, כתב בהחלטה בין היתר: "נתתי דעתי לכך שהפרת ההסכם מצד הנתבעים נעשתה ללא הצדקה משפטית, מתוך בחירה ומשיקולים כלכליים ואישיים, ולא מחמת חוסר ברירה. לא מצאתי לתת משקל לטענות שהעלה זיני בעדותו, שלפיהן יצר קשר עם התובע וניסה לקדם פתרונות לפשרה".

עורכי הדין גיא אופיר ורועי בן דוד, פרקליטיה של המשפחה, צוטטו ב-ynet: "בן זיני וחברת ההפקות הפרו הסכם עם ילדה בת 12, והבריזו לה מבת המצווה שלה. אתמול, טרם מתן פסק הדין, עלתה לדוכן העדים, הילדה, כיום בת 15, ובתשובות לחקירה נגדית צולבת של ב"כ של בן זיני אמרה: 'הסכמים צריך לקיים, הצגתם אותי מול כל חבריי לכיתה כמי שמספרת בכזב שבן זיני יופיע בבת מצווה שלה, על כך אתם צריכים לשלם'. אנו מברכים על פסק הדין, אך סבורים שהיה מקום לפסוק סכום גדול יותר, ומרשינו ישקלו בימים הקרובים אם לערער על גובה הסכום".

עורך דין גיא אופיר

עורך דין גיא אופיר

עדכונים אחרונים מהתקשורת