Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

תגיות: דיני אינטרנט, סוד מסחרי, סודות מסחריים, חופש הביטוי, בלוגים, חסיון עיתונאי, מקורות, עיתונאים, קניין רוחני.

תקציר פסה"ד APPLE COMPUTER V. DOE :

חברת "אפל" (חברה המייצרת מערכות הפעלה, מחשבים אישיים וכו') הגישה תביעה כנגד מספר כותבים בלוגים (להלן: "בלוגרים") בגין בלוגים שכתבו בהם. לטענתה של אפל הפרו הבלוגרים סודות מסחריים. הסודות המסחריים כללו מידע ספיצי על מוצרים שבפיתוח החברה. אפל מבקשת בתביעתה לחשוף את זהות המקורות, אשר העבירו מידע זה, שהתפרסם בבלוגים.
כמו כן, מבקשת חברת אפל לחייב את חברת NFOX, אשר מספקת שירותי אינטרנט לבלוגרים, לרבות אחסנת בלוגים, לעזור ולחשוף את זהותם של הבלוגרים הנ"ל.
מנגד טוענים הבלוגרים כי הם עיתונאים, על בסיס זה הם מבקשים מביהמ"ש  לא לחייב אותם לחשוף את המקורות אשר סיפקו להם מידע, אשר לטענת אפל מהווה סודות מסחריים.

בית המשפט המדינתי בקליפורניה פסק: יש לדחות את טענת הנתבעים כי הם עיתונאים.
גם אם עסקינן בעיתונאים זכות הביטוי אינה מוגנת באופן אבסולוטי, ביהמ"ש קיבל את בקשתה של אפל להסתייע בחברת NFOX  ולחשוף את זהותם של הבלוגרים.
ביהמ"ש מציג שאלה של איזונים: מחד הזכות לחופש הביטוי, מאידך הצורך להגן על קניין רוחני או זכויות יוצרים באינטרנט של חברה או אדם. לכל אדם יש הזכות להגן על  קניינו הרוחני דבר הכולל גם סודות מסחריים של חברה.
לנגד חופש הביטוי והרצון לשמור על חיסיון המקורות והאנונימיות באינטרנט, עומדת הזכות להגן על מידע סודי מפני גניבה וחשיפה מזיקה.

גיא אופיר, משרד עורכי דין דיני אינטרנט, אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית.