Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023
עו"ד גיא אופיר - וואלה

אורלי וגיא במכתב התראה לשרון אלרעי פרייס

העיתונאים, אורלי וילנאי וגיא מרוז, שלחו באמצעות עו"ד גיא אופיר מכתב התראה לפני תביעה אל ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, ד"ר שרון אלרעי פרייס. השניים טענו כי אלרעי פרייס כינתה אותם "מכחישי קורונה ומתנגדי חיסונים". ב"וואלה" פורסם כי עו"ד גיא אופיר כתב במכתב בין היתר בשמם של וילנאי ומרוז: "בתחקיר לא הוכחש קיומה של המגיפה ו/או השפעותיה ההרסניות, לא נטען דבר העלול להתפרש כהתנגדות להתחסן, אלא הובאו דעות שונות של נושאי משרה בכירים בממסד הרפואי באשר לאופן הניהול של משבר הקורונה בישראל ועל המחיר שאנו משלמים כחברה".

עורך דין גיא אופיר

עורך דין גיא אופיר

עדכונים אחרונים מהתקשורת