18.9.2017 כתבה שהתפרסמה בממון על תביעה שהגיש המשרד נגד "הצל", פייסבוק ונתבעים אחרים אשר הטילו טרור רשתי על עסקיה של התובעת בשל השקפותיה הפוליטיות.
18.9.2017 כתבה שהתפרסמה בממון על תביעה שהגיש המשרד נגד "הצל", פייסבוק ונתבעים אחרים אשר הטילו טרור רשתי על עסקיה של התובעת בשל השקפותיה הפוליטיות.

מתוך "ממון"